Nhằm tìm kiếm và đào tạo chuẩn bị nguồn lực bền vững trong tương lai. A+ architects thông báo tuyển dụng thực tập sinh ở 3 vị trí: 1 nam KTS, 1 nữ KTS và 1 kỹ sư XD.

Yêu cầu chung:

  1. Bạn phải là người đam mê nghề.
  2. Bạn cần một tập thể để cùng nhau đi thật xa.
  3. Bạn thành thạo ít nhất: CAD, Sketchup…
  4. Bạn phải có một mục tiêu lớn.

Vậy bạn hãy gởi bất cứ những gì bạn đã từng làm cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn!

Thân mến!