Tuyển dụng thực tập sinh

Bởi |13/03/2017 5:21:43 PM|Mặc định|

Nhằm tìm kiếm và đào tạo chuẩn bị nguồn lực bền vững trong tương lai. A+ architects thông báo tuyển dụng thực tập sinh ở 3 vị trí: 1 nam KTS, 1 nữ KTS và 1 kỹ sư XD. Yêu cầu chung: Bạn phải là người đam mê nghề. Bạn [...]